IMPALA Стъклен ефект

Изключително блестящ, прави цвета на лака интензивен.